Etická odpovědnost

Hodnoty, životní prostředí a výchova dorostu tvoří základ zásad podnikání a jsou systematicky integrovány do každodenní činnosti. Pro tento účel ustanovila společnost BLANCO Professional v roce 1994 ideové zásady podniku a ekologický program. Trvale udržitelný rozvoj není pro rodinný podnik pouze otázkou plánování a technologií. Jedná se o zásadní hodnotovou orientaci, kterou aktivně spoluutvářejí také naši zaměstnanci.

BLANCO Professional je zosobněním živoucí, hodnotově orientované podnikové kultury.

Odpovědná pospolitost

BLANCO Professional bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžiště nasazení tvoří projekty v závodech podniku. Zvláštní roli přitom hraje podpora dětí a mládeže.
 

BLANCO Professional podporuje rozvoj smyslu pro komunitu a individualitu u sportovních a hudebních projektů. Kromě toho podporuje iniciativy, které inspirují mladé lidi pro technologii, inovace a mezikulturní výměnu.
 

BLANCO Professional přikládá velkou důležitost dodržování principů etického podnikání a zásad chování (směrnice pro jednání v souladu s pravidly), které jsou závazné pro všechny zaměstnance.