Etická odpovědnost

Hodnoty, životní prostředí a výchova dorostu tvoří základ zásad podnikání a jsou systematicky integrovány do každodenní činnosti. Pro tento účel ustanovila společnost BLANCO Professional v roce 1994 ideové zásady podniku a ekologický program. Trvale udržitelný rozvoj není pro rodinný podnik pouze otázkou plánování a technologií. Jedná se o zásadní hodnotovou orientaci, kterou aktivně spoluutvářejí také naši zaměstnanci.

Odpovědná spolupráce

BLANCO Professional bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžiště nasazení tvoří projekty v závodech podniku. Zvláštní roli přitom hraje podpora dětí a mládeže.
 

BLANCO Professional podporuje rozvoj smyslu pro komunitu a individualitu u sportovních a hudebních projektů. Kromě toho podporuje iniciativy, které inspirují mladé lidi pro technologii, inovace a mezikulturní výměnu.
 

BLANCO Professional přikládá velkou důležitost dodržování principů etického podnikání a zásad chování (směrnice pro jednání v souladu s pravidly), které jsou závazné pro všechny zaměstnance.