BLANCO Professional

Dodavatelé

Hledáme silné partnery

Made by BLANCO Professional je slib ...

... slib kvality, funkce, designu a servisu.

Abychom jej dodrželi, potřebujeme stejně smýšlející dodavatele, finanční partnery, dodavatele služeb a poradce. Partnery v tuzemsku i zahraničí, kteří přesně chápou, co chceme a co je pro nás důležité:

 • Vzájemná důvěra
 • Dlouhodobé vztahy
 • Kvalitní práce podle spravedlivých kritérií
 • Brzké zapojení do projektu
 • Upřednostňování konkurenceschopných regionálních dodavatelů před mezinárodními zájemci
 • Omezení na nevelký počet poskytovatelů úvěrů na vysokém stupni důvěry
 • Přijetí našich zásad ohledně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
PARTNERSTVÍ PSÁNO VELKÝM PÍSMEM

Věrni mottu BLANCO "WE DO IT" hledáme kompetentní partnery v tuzemsku i zahraničí, kteří chtějí tento princip uskutečňovat s námi. Zde odkazujeme zejména na naše "ideové zásady podniku" a "ekologický program":

 • Naše vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře.
 • Usilujeme o spolehlivé dlouhodobé vztahy.
 • Práci našich dodavatelů a poskytovatelů úvěrů hodnotíme podle náročných, avšak spravedlivých kritérií.
 • Naše dodavatele brzy zapojujeme do vývoje našich výrobků a řešení.
 • Náš nákupní trh je mezinárodní. Konkurenceschopným lokálním dodavatelům poskytujeme speciální příležitosti.
 • Chceme se omezit na nevelký počet poskytovatelů úvěrů s těmi spolupracovat na bázi důvěry, otevřenosti a partnerství.
DOTAZNÍK PRO DODAVATELE

Abychom váš podnik mohli zařadit do okruhu možných partnerů, prosíme vás o vyplnění dotazníku pro dodavatele a o zaslání podepsaného dotazníku zpět.

Formulář dotazníku pro dodavatele (0,05 MB)
KONTAKTOVAT NÁKUP

Prostřednictvím kontaktního formuláře:

Kontakt