BLANCO Professional

Odpovědnost

Odpovědnost jako součást života

"Společenská odpovědnost firmy" nebo také "trvale udržitelný rozvoj" ve všech svých podobách jsou u BLANCO Professional již dlouho nedílnou součástí firemní kultury. Odpovědnost – ať za naše zaměstnance, za zákazníky a partnery, za naše životní prostředí nebo za společnost – patří neoddělitelně k BLANCO Professional a ovlivňuje den co den naše jednání a myšlení.

Grünes Band

Za celostní firemní koncepci obdržela BLANCO Professional 1. cenu v celostátní soutěži zaměřené na trvale udržitelný rozvoj "Grünes Band", zelená stuha.