BLANCO Professional

Právní upozornění

Autorská práva

Obrazový materiál společnosti BLANCO Professional smí být používán výhradně k redakčním a vědeckým účelům. Autorská práva náležejí společnosti BLANCO Professional GmbH + Co KG, Oberderdingen a patří jí nadále v plném rozsahu i v případě, že obrázky budou uloženy elektronicky/fyzicky do archívu. Obrázky, které budou používané k redakčním a vědeckým účelům nebo jsou k takovým účelům pozměněné, rozmnožené a/nebo elektronicky upravené, musí být vždy opatřeny odkazem na zdroj: „Foto: Blanco Professional".

Přetisk/zveřejnění fotografií je bezplatné. Z toho důvodu prosíme, abyste nám v případě tiskových médií poskytli exemplář výtisku anebo nám zaslali stručnou informaci o použití ve filmu či elektronických médiích.